Profiel

Ponsioen Installatie Techniek B.V. is een totaalinstallatiebedrijf met de disciplines werktuigkundige-, sanitaire- en elektrotechnische installaties in huis.
Met onze 60 man sterke organisatie worden met name middelgrote utiliteitswerken en voor een klein deel woningbouwwerken uitgevoerd.

Onze servicedienst is 24 uur per dag bereikbaar, waarbij storingen en klachten snel en adequaat afgehandeld worden.

Woningbouw

Ponsioen Installatie Techniek is geen woningbouwer pur sang. Echter, we hebben deze tak van sport nooit los gelaten omdat we de expertise in huis willen houden. Voor een aantal vaste opdrachtgevers voeren wij woningbouwprojekten uit, alle diciplines. De aantallen kunnen oplopen tot ca 60 woningen per projekt. Tevens vinden er ook aktiviteiten plaats in de villabouw. Met name het duurdere segment wordt hierbij door ons bediend.

Utiliteitsbouw

Van oudsher verricht Ponsioen Installatie Techniek hoofdzakelijk werkzaamheden in de utiliteitbouw. Kantoren, bedrijfshallen, scholen, sportkomplexen en de lichtere industrie. Met name daar waar de installaties ingewikkelder worden en meer engineering vragen zijn wij op ons best. Projekten van klein tot middelgroot worden aangepakt, tot ca 4 miljoen.