Onze klanten

Ponsioen Installatie Techniek heeft een sterke positie in de utiliteitbouw. Wij voeren veel projecten uit voor kantoren, bedrijfshallen, scholen, sportcomplexen en de lichtere industrie.. De omvang van die projecten varieert. Naarmate de complexiteit groeit, komt onze expertise beter tot haar recht. Van oudsher bedienen wij ook een kleiner segment van de particuliere markt en voeren wij tevens onderhoud uit voor woningcorporaties. Ook deze klanten koesteren wij. Omdat zij ons aanspreken op ons vakmanschap en onze klantgerichtheid.